Cơ sở sản xuất

Hợp tác xã Bác Tôm 1

số 32, ngõ 2

Nông sản hữu cơ trong lành thiên nhiên ban tặng

Camera trực tuyến

Nhật ký sản xuất

Lô sản xuất Chủ hộ/nhóm Sản phẩm/
Dự kiến thu hoạch
Nhóm lấy thịt
(2 )
Organic
Nhóm Gừa - Liên nhóm Lương Sơn, Hòa Bình Gà hữu cơ PGS (13/09/2021)

Thông tin chung

Giới thiệu Thị trường Hà Nội
Cổng truy xuất bactom.egap.vn
Mã số quốc gia
Diện tích 200
Quản lý Nguyễn Ngọc Anh
Chứng chỉ sản xuất
Số điện thoại
Khu vực sản xuất

Thông tin hợp đồng tiêu thụ

Thông tin hợp dồng xuất khẩu

Vật tư sử dụng Chủng loại Liều lượng Công dụng Ngày mua