Sự kiện xúc tiến & truyền thông Xem thêm

Hãy cùng tham gia & theo dõi các sự kiện xúc tiến nông sản

Minh bạch sản xuấtXem thêm

Cơ sở có truy xuất nguồn gốc & minh bạch theo tiêu chuẩn GAP
8.0

Hợp tác xã Bác Tôm 1

số 32, ngõ 2, Ba Vì, Bác Tôm

Một số sản phẩm truy xuất

Xem thông tin sản phẩm được minh bạch
Ba Vì, Bác Tôm
8.4
0 Bình luận